Veksling mellom to- og tredelt underdeling av grunnslaget


 

Åttendelstriolen 

 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Duett nr.1
(J.F. Gallay)

Duol og kvartol

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Cellokonsert, 1: Prelude (E. Lalo)

Noter (hyppig veksling til kvartol s.20-23)