Tre mot to


Denne modulen inneholder eksempler på ulike varianter av polyrytmen tre over to. Hvordan eksemplene originalt er notert er ikke vektlagt her, det er den auditive opplevelsen av polyrytmen som er utgangspunkt for valg av eksempler. Eksempelvis er “He’s a pirate” originalt notert i 12/8. Melodistemmen er ikke notert med trioltegn, men gjennom bruk av de åttendelene som ligger implisitt i det tredelte grunnslaget. Melodirytmen oppleves like fullt som et forløp bestående av fjerdedelstrioler, og kan i pedagogisk sammenheng egne seg godt som eksempel på polyrytmen tre over to.

Eksempler fra musikklitteraturen

 

“Isn’t she lovely” (S. Wonder).
Trois Nouvelles etudes,
Op. Posth. no 1 (F. Chopin)

Klaverkonsert i a-moll,
sats 3 (E. Grieg)

Polyrytmen kan særlig høres fra 2:40.

“He’s a pirate”
(C. Badelt, H. Zimmer)

 

Trois Nouvelles etudes,
Op. Posth. no 2 (F. Chopin)

Klaverkonsert nr 2, sats 2 (S. Rachmaninov)

“In the upper room”,
dans 8 (P. Glass)

 
Bestelanden (Trad./K. Heddi)