To over tre


 

 

Denne modulen inneholder eksempler på ulike varianter av polyrytmen to over tre. 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Dead things (P. Glass)