Fire mot tre


Eksempler fra musikklitteraturen

Keiserkonserten, sats 2
(L. van Beethoven)

Polyrytmen 4 mot 3 kan høres fra ca 2:00, og aller tydeligst fra 3:57.

Fake empire
(The national)

Symfoni nr 5, sats 2
(A. Bruckner)

Polyrytmen 4 mot 3 og 2 mot 3 kan høres forfra til 2:10 og 6:30-8:45.