Liten ters


 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Ri, ri på islandshest
(P. Bjaastad/ a. Gjerdrum)

Klaverkonsert nr 3, sats 1
(L.van Beethoven)