Harmonikk


 

Denne modulen inneholder eksempler på ulike harmoniske strukturer. I noen av eksemplene utgjør den aktuelle harmoniske strukturen hele stykkets harmoniske fundament, mens den i andre eksempler forekommer i kombinasjon med annen harmonikk. Eksempler som kun inneholder den aktuelle harmoniske strukturen er merket *.