Vekslende taktarter med ulike grunnslag


 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Sonate for klarinett og piano, sats 1
(M. Arnold)

Satsens B-del (0:59-1:30 og 2:18-slutt): Annenhver takt er i 4/4, annenhver takt er i 6/8.

Konsert for orkester, Sats 4: Intermezzo interrotto
(B.Bartók)

Se side 68
Pater noster
(Otche nash)
(I. Stravinsky)

Mikrokosmos nr.141
Subject and reflection
(B. Bartók)

 

Mikrokosmos nr.126
Change of time
(B. Bartók)