Vekslende taktarter med like grunnslag


 

Sinklarvisa (trad. fra Færøyene)

Eksempler fra musikklitteraturen

Sinklarvisa
(trad. fra Færøyene)

 

Rumensk polka
(B. Bartók)

 

Promenade 2
(M. Mussorgsky)

 

Se side 7 i partitur
Promenade 4
(M. Mussorgsky)

 

Se side 18 i partitur
La mere l´oye
(M. Ravel)

 

Se side 2 i partitur

I følgende eksempel brukes taktarter der halvnoten er grunnslaget

Um mitternacht (G. Mahler)

 

Se side 26 i partitur