Heltoneskala og heltonetonalitet

 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Eksemplene består både av musikk som baserer seg på heltonetonalitet, og tonal musikk med innslag av heltoneskala/ heltonetonalitet.

 

Voiles
(C. Debussy)

Juju
(W. Shorter)

The Cage
(C. Ives)

Eksempelet inneholder fraser av kromatisk forflyttede heltonebevegelser i sangstemmen.

Suzuki! Dove sei?
(G. Puccini)

Heltoneparti i en senromantisk kontekst. Fra 0:30 i innspilling.

You are the sunshine of
my life (S. Wonder)

Heltoneskalaer i sangens intro.

Spacelab
(Kraftwerk)

Heltoneskalaer fins i låtas intro (0-0:30).

Une fête, sats 1: Vivo
(V. Rebikov)