Fem åttendels takt


Betoningsmønster: 3+2 åttendeler

 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Seven days
(Sting)

Gula Gula
(M. Boine)

Sangen starter med to åttendels opptakt.
Donkey Carol
(J. Rutter)


 

Betoningsmønster: 2+3 åttendeler

 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

 

Eg vil aldri burt meg binda (trad.)

Symfoni nr 3, sats 2: Vivo
(A. Borodin)

The isle of the dead
(S. Rachmaninov)

Noter til Isle of the dead

Enkelte partier er åttendelene gruppert 3+2.

Yup´ik dance nr 5: It circles me
(J. Adams)