Rytmefigurer i taktarter med tredelt grunnslag

Åttendeler, fjerdedeler, punktert fjerdedel

Sámi soga lávlla/ den samiske nasjonalsangen (A. Sørli)

Ro, ro din båt
(Trad.barnesang)

Kom mai, du skjønne milde
(W.A. Mozart)

Kråkevisa
(norsk folkevise)

Du gamle mor
(E. Grieg)

__________________________________________________________________________________________

Punktert åttendelsfigur

Vem kan segla (Trad. svensk)

Ingerid Sletten
(trad./Grieg)

 

Strykeserenade, sats 1
(E. Elgar)

 

Pianosonate nr. 11, K.331, sats 1
(W.A. Mozart)

 

Glade jul
(F. Gruber)

 

Mot kveld
A. Grøndahl

Greensleeves
(Trad. britisk)

__________________________________________________________________________________________

Sekstendeler

Fra Griegs Morgenstemning

Kom bukken til gutten
(E. Grieg)

O hush thee my dove
(Trad.britisk)

Lavender’s blue
(Trad.)