Sekstendelstrioler


Eksempler fra musikklitteraturen

Fra Bolero (Ravel)

The imperial march
(J. Williams)

Bolero
(M. Ravel)