Modulasjon til dominant

 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Cry me a river
(A. Hamilton)

Om modulasjonen

Låta veksler mellom hovedtoneart C-moll og parallelltoneart Eb-dur fra start. Modulerer til dominanttoneart G-moll i B-del, i vers 1 fra 1:22 i innspillingen. Modulerer tilbake til Cm/ Eb-dur i repetert a-del, i vers 1 fra 1:55.

Gute nacht
(R. Franz)

Gavotte BWV 822
(J.S. Bach)

Om modulasjonen

Modulerer til tonikaparallell 0:22 i innspillingen, tilbake til hovedtoneart 0:33.
Modulerer til dominant 0:44,
tilbake til hovedtoneart 0:56

Klarinettkonsert i C-Moll, sats 4 (B. Crucell)