Modulasjon til subdominant

Eksempler fra musikklitteraturen

På låven sitter nissen
(gresk melodi)

Om modulasjonen

Modulasjon til subdominant 0:18 i innspillingen.
Modulasjon tilbake til hovedtoneart 0:31.

Happy Xmas (War is over)
(Mel: trad. Tekst: Lennon/Ono)

Om modulasjonen

Hvert vers starter i hovedtoneart og følger samme modulasjonsforløp som vers 1.

Lite Barn som kommer
(K. Bremnes)

Om modulasjonen

Utsving til subdominant 0:33 i innspillingen.
Tilbake til hovedtonearten/ utsving til Tonika submediant 0:52.