Modulasjon til subdominantparallell

Utdrag fra Marsjkonkurransen

Eksempler fra musikklitteraturen

De følgende musikkeksemplene inneholder modulasjon eller tonalt utsving til subdominantparallell.

Marsjkonkurransen
(C. Carlsen)

Om modulasjonen

Modulasjon til subdominantparallell i takt 5.
Modulasjon tilbake til hovedtoneart i takt 14.

Do it again
(G. Gershwin)

Om modulasjonen

Utsving til subdominantparallell 0:16-0:26 i innspillingen.

Symfoni nr 8, sats 1
(F. Schubert)

Om modulasjonen

Utsving til subdominantparallell i satsens sidetema, ca 1:23 i innspillingen.
Modulasjon tilbake til hovedtoneart ca 1:28.

Casta Diva
(V. Bellini)

Om modulasjonen

Utsving til subdominantparallell 0:23-0:44 i forspillet.
Samme modulasjonsforløp 1:41-2:06 i første vers.

S’altro che lacrime
(W.A. Mozart)

Om modulasjonen

Utsving til subdominantparallell 0:42-0:55 i innspillingen, fra takt 17 i notebildet.