Lydisk

 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Fanitullen (norsk slått)

Bruremarsj (J.M. Førde)

Bruremarsj (J.M. Førde)

Haugelåt (E. Grieg)

Pillar, sats 1 (G. Tveitt)

Rufsetufsa (S. Lundeng)

Kjerringa med staven
(norsk slåttestev)

Lydisk versjon av sangen høres når fela kommer inn, 0:16.

Mikrokosmos nr 55
(B.Bartók)