Frygisk

 

 

Eksempler fra musikklitteraturen

 

Mikrokosmos nr 34 (Vol 1)
B. Bartók

Wherever I may roam
(J. Hetfield/ L. Ulrich)

Den frygiske skalaen er tydeligst i gitarriffet.
Auf tiefer not
(J. Walter)

Spansk- frygiske eksempler

Silver for monsters
(M. Przybylowicz)