Musikk

Musihkka

Samisk musikk er i utgangspunktet musikk laget av samiske artister. Vi deler her inn i to hovedgrupper – joiken, som er den tradisjonelle sangteknikken og sangformen, og musikk i samtida, som rommer en lang rekke artister og sjangre fra hiphop til visesang. Felles er at joiken hos de fleste samiske musikere har en større eller mindre plass.

Marja Mortensson

Joik

Joik er den tradisjonelle samiske musikkformen, og er blant de eldste europeiske folkemusikkformer …

Populærmusikk

Samisk populærmusikk strekker seg over en lang rekke sjangere, fra viser, via jazz og techno, til …

Festival

Festivaler er en viktig del av det samiske samfunnslivet. Festivaler som Riddu Riddu …

Foto: Ørjan Bertelsen

samisk Nasjonalsang

Samefolkets sang

 

Teksten er i utgangspunktet et dikt fra 1906, skrevet av Isak Saba. Arne Sørlie har laget melodien.

Nordsamisk tekst.

Lulesamisk tekst.

Sørsamisk tekst.