Samenes rettigheter i møte med helsevesenet

Ambulansearbeider og pasient i ambulanse

Foto: SSHF/ID