Språk

Giella

Sápmi/Sábme/Saepmie er preget av mangfold. Navnene som er brukt her, er et uttrykk for det. Sápmi er nordsamisk, Sábme er lulesamisk og Saepmie er sørsamisk. I tillegg til disse tre områdene finnes både pitesamisk og skoltesamisk innafor Norges grenser, og det er vanlig å snakke om både sjøsamer og markasamer.                

Foto: Andrea Izzotti

De samiske språkene

I dag finnes det ti samiske språk, og disse har sin tradisjonelle utbredelse i de nordlige delene …

Foto: Inger

Samisk språkpolitikk

Samisk språk oppfattes som et særlig viktig kjennetegn for samene, og hovedmålsettinga …

Samisk språkhistorie

De samiske språkene er finsk-ugriske språk som tilhører den uralske språkfamilien. Denne …

Bruk av samisk i dag

Samiske stedsnavn finnes i hele det samiske språkområdet, og gjenspeiler samisk språk …

Foto 1: Andrea Izzotti, foto 3: Inger, foto 4: Ørjan Bertelsen