Velg en side

Analyze learners

Et vellykket læringsdesign avhenger at du vet så mye som mulig om de som faktisk skal lære noe.

u

Hvem er studentene dine

u

Hva skal til for å lære

u

Hva skal til for å støtte og oppmuntre læring

I en studentsentrert tilnærming til undervisning og læring flyttes fokuset fra underviserens til studentens rolle i en læringsprosess.  Studenten er «eier og driver av egen kunnskap«. En studentsenterert læringsmodell innebærer blant annet at:

Ansvar for læring

Studenten har et aktivt, bevisst og ansvarlig forhold til sin egen læring.

Tilrettelegging og understøtte

Underviseren tilrettelegger og understøtter læringsarbeidet.

Klare målsetninger

For å kunne lede studentene gjennom en læringsprosess, er du nødt til å vite hva som er «destinasjonen».

Samarbeid

Læring er et samarbeid mellom underviser og student.

Studentsentrert læring

For at studentsentrert læring skal være mulig, er det avgjørende at du som underviser har kjennskap til dine studenter.

Det du vet eller innhenter av kunnskap om dine studenter gir deg viktig informasjon når du skal velge undervisnings- strategier og ressurser. Dette  kan dreie seg om:

Generelle egenskaper

Generelle egenskaper som alder, kjønn og utdanningsnivå.

Kvaliteter

Kvaliteter som eksisterende nivå av kunnskap, kompetanse og ferdigheter.

Forventninger og Formål

Hvilke forventninger og målsetninger har dine studenter personlig og for ditt fag.

Andre særtrekk

Andre særtrekk som interesser og verdier.

Kjennetegn ved dagens studenter

I videoen under gjennomgår professor Bjørn Stensaker ved Fagenheten for universitetspedagogikk ved Universitetet i Oslo sentrale kjennetegn ved dagens studenter og deres studiehverdag.

Forbered deg til det første møtet med dine studenter

Det første møtet med nye studenter vil gi deg et inntrykk av hvem der er og hvilke forventgninger de har. Under er noen tips.

Avklar forventninger

Gi og Ta eierskap

Fang oppmerksomhet

Få studentene i å invistere i emnet

Vær litt personlig

Undervis i noe allrede den første økta

{

Good teaching and good learning are linked through the student’s experience of what we do. It follows that we cannot teach better unless we are able to see what we are doing from their point of view .

- Ramsden, 2003, p. 84.

Referanseliste | Anbefalt litteratur:

  • Ramsden, P. (2003). Learning to teach in higher education. London: RoutledgeFalmer.

Andre relaterte innlegg