RESULT
WORKSHOPS

Å kjøre tradisjonelle kurs kan ha sine begrensninger…

Derfor kan vi tilby workshops som fagmiljøene selv har bestilt, hvor deltakerne er aktive i prosessen slik at man får jobbe med de aktuelle problemstillingene som ditt  fagmiljø står ovenfor. Ved spørsmål eller bestilling er det bare å ta kontakt.

Hva tilbyr vi?

Vi prøver så fremst det lar seg gjøre å tilpasse våre workshops til ditt fagmiljøs behov.

FLEKSIBEL TID

Vi kan tilby alt mellom en halv dags workshop til to dager. Tispunkt for gjennomføring avtales etter hva som passer.

SKREDDERSYDD

Vi kan tilby workshops som er skreddersydd til å bistå med den problemstillingen som er aktuell for ditt fagmiljø.

PEDAGOGISK

Våre workshops tar utgangspunkt i pedagogiske/didaktiske utfordringer, men “hands on” opplæring kan også inngå.

AKTUELLE TEMA

Hvis du trenger tips til et eller flere aktuelle tema vi kan bistå med finner du det under her…

Bruk av digitale verktøy

En innføring og støtte til bruk av digitale verktøy i høyere utdanning.

Studentaktive læringsformer

Studentaktive læringsformer og bruk av studentrespons-systemer.

Flipped Classroom

Hvordan ta i bruk flipped classroom som en del av din undervisning.

Produksjon av video

 Vi kan bistå med å produsere ulike videor til undervisningsformål, samt bidra med kunnskap om hvordan man kan produsere egne videoer til sitt undervisningsformål.

Nettbasert undervisning

Vi kan hjelpe med planlegging av og bistå med hvordan man kan gjennomføre nettbasert undervisning.

Canvas

Hvordan kan du som underviser aktivt bruke Canvas som en ressurs for dine studenter? Vi kan hjelpe deg med planlegging og gjennomføring av undervisningen i Canvas.

Hva bør du tenke på før du kontakter oss?

  • Ønsket tema?
  • Avsatt tid: 1/2 eller 2 dager?
  • Antall deltakere?
  • Ønsket tidsrom?
  • Presisering av bestilling
  • Eventualt andre tema?

Kontakt oss

Via TopDesk (For ansatte ved UiT)

eller send oss en e-post