Utviklingsarbeid

Result er involvert i en rekke utviklingsprosjekt. Noen av de har sin opprinnelse i fagmiljøene på UiT, fra universitet og høyskoler i inn- og utland og fra statlige eide foretak som Uninett. I tillegg tar Results ansatte selv initiativ til utviklingsprosjekt basert på konkrete utfordringer de ser fagmiljøene ved UiT har, basert på egne interesser, erfaringer og forskning. Under vises noen av de mange utviklingsarbeidene Result arbeider med.

Åpent nettbasert kurs i forebygging av plagiat

Plagiat er et etisk og juridisk problem, men i dette kurset utviklet for undervisere i høyere utdanning er det først og fremst plagiat som et problem for studenters læring vi fokuserer på. Ideen er at de vitenskapelige ansatte, de som møter studentene i undervisning er nøkkelpersoner for arbeidet med å forebygge plagiat i studentarbeider. Kurset skal sette lærerne i stand til blant annet å planlegge effektive plagiatforebyggende informasjons- og undervisningsøkter, og til å utforme arbeidskrav og eksamensoppgaver som leder studentene bort fra plagiat. Kurset er utviklet i samarbeid mellom ansatte ved UB og Result. WordPress er benyttet som plattform og kursdelen kjøres med WP Courseware. Kurset har 6 deler med tilhørende videoer, refleksjonsoppgaver og flervalgsoppgaver. Kursbevis ved gjennomføring. Lenke til kurset: https://mooc.uit.no Se også Rapport fra utviklingsarbeidet
Kontaktpersoner: Øystein Lund

MOP (Mikro opplæringspakke)

Result utvikler nå nettbaserte verktøy og opplæringspakker vi kaller MOP (Mikro opplæringspakker). Dette er ulike typer korte tutorials vi produserer for fagansatte og studenter. De fleste opplæringspakkene inneholder en kort videosnutt, tekst og bilde. Når alle MOP er ferdig produsert vil de sammen dekke de fleste temaene Result veileder og underviser i. Her vil det eksempelvis være teknisk opplæring av de forskjellige verktøyene i Fronter, samt egne MOP for pedagogisk bruk av disse, som for eksempel pedagogisk bruk av nettdiskusjoner og flervalgsoppgaver. Vi produserer også MOP som viser hvordan en kan lage gode opptak av forelesning i studio hos oss, eller skjermopptak på eget kontor. Etterhvert som hver enkelt MOP blir ferdig vil de bli publisert. På fremdriftsplanen har vi så langt etablert rundt 30 MOP så i løpet av 2014 er vi i produksjonsmodus.
Kontakperson: Jelena N. Larsen

Videopubliseringverktøy tilgjengelig for ansatte og studenter

På Result har vi lenge benyttet ulike videoløsninger i våre tjenester. Vi har utviklet tjenesten (Mediasite) slik at den også er tilgjengelig for ansatte og studenter. Verktøyet er hovedsakelig ment som et hjelpemiddel i det pedagogiske arbeidet på UiT, men den kan også brukes til andre formål:
– laste opp og dele videoer
– kontrollere og styre tilgangen til egne videoer
– gjør skjermopptak (på samme måte som f.eks. Camtasia Relay)
– Redigere videoen online
– Administrere egne videoer
Mediasite har mange gode funksjoner som gir videoinnhold merverdi. Vi gir nettbasert opplæring, samt tradisjonell opplæring i datalab.
Kontaktperson: Terje Bergli