Utlysning av prosjektmidler «Program for undervisningskvalitet» ved UiT Norges arktiske universitet – Våren 2021 (syvende utlysningsrunde)

15. februar, 2021

UiT prioriterer å styrke undervisnings- og læringskvaliteten ved egen institusjon. En viktig finansieringskilde for fagmiljøene har vært og er «Program for undervisningskvalitet» i regi av Strategisk utdanningsutvalg. Programmet åpnes nå for søknader for 2021 og vi oppfordrer alle fagmiljøer til å benytte anledningen til å utvikle søknader som kan bidra til å gjøre undervisningen enda bedre.

Søknadsfrist er satt til fredag 30. april. Søknaden sendes i ephorte: 2021/909. Alle søknader må godkjennes av institutt- og fakultetsledelse før de sendes til Result for saksbehandling. Dette gjelder også for søknader der flere institutter/fakulteter er involvert.

Har du/dere spørsmål så kan disse rettes til førsteamanuensis Ådne Danielsen (adne.danielsen@uit.no) eller seniorrådgiver Kari Riddervold (kari.riddervold@uit.no) ved Result, UB.

I år legges det opp til søknader i tre kategorier: Fyrtårn, Utviklingsmidler og Utdanningssamarbeid med arbeidslivet. Rammene for utlysningen 2021 er:

  • Fyrtårn: 2 million kroner er satt av til ett enkelt prosjekt.
  • Utviklingsmidler: 2,7 millioner kroner er satt av. Det kan søkes om beløp mellom 150 000 og 400 000 kroner.
  • Utdanningssamarbeid med arbeidslivet. 1,4 millioner kroner er satt av. Det kan søkes om beløp mellom 150 000 og 400 000 kroner.

Nedenfor beskrives opplegget for de tre kategoriene. Under hver kategori finner du lenke til mere utfyllende informasjon. For de to siste kategoriene skal søker benytte søknadsmal.

Strategisk utdanningsutvalg vil fatte beslutning om tildeling i juni-møtet. Søkerne vil bli tilskrevet i etterkant. Søknadene kan gjøres offentlig tilgjengelig. Tildelte prosjektmidler utbetales når institutt har akseptert tildelingen og eventuelt gjort nødvendige endringer i budsjett og prosjektinnhold. Result er sekretariat for søknadsprosessen.

Velkommen som søker!

1. Fyrtårnsprosjekt

Status som fyrtårnprosjekt ved UiT Norges arktiske universitet skal henge høyt. Referanserammen for innovasjon og nytenkning er den nasjonale og internasjonale utviklingsfronten innen undervisning, veiledning og bruk av digitale verktøy og læringsressurser. Fyrtårnprosjektet skal gi grunnlag for å søke nasjonal status som «Senter for fremragende undervisning». Det er satt av 2 million kroner til ett enkelt fyrtårnprosjekt. For informasjon om utlysning av Fyrtårnmidler se vedlegg. 

2. Utviklingsmidler

Utviklingsmidler gis til prosjekter der formålet er å forbedre kvaliteten på studieprogram og emner gjennom å videreutvikle sentrale deler av undervisningsaktiviteter, veiledning, vurdering og evaluering. For utviklingsmidler åpnes det for at flere fagmiljøer kan gå sammen om én felles søknad. Totalt er det satt av 2,7 millioner kroner. For informasjon om utlysning av utviklingsmidler se vedlegg.

Søknadsskjema: Utviklingsmidler – søknadsskjema 2021

3. Utdanningssamarbeid med arbeidslivet

Midlene i denne kategorien skal tildeles prosjekter av høy kvalitet som har til hensikt å styrke utdanningssamarbeidet med arbeids- og næringslivet. Det er satt av 1,4 millioner til denne kategorien, og man kan søke mellom kr. 150 000,- og 400 000,- til gjennomføring av prosjekt.

Om søknadskriterier og søkeprosess finner du mer i vedlegg.

Søknadsskjema: Utdanningssamarbeid med arbeidslivet

 

Kontaktperson for Utdanningssamarbeid med arbeidslivet:
Førsteamanuensis

Ådne Danielsen
Epost: adne.danielsen@uit.no
Kontor: TEO-1.466