Professor Tore Nesset, Institutt for kultur og språk, HSL-fakultetet

Nesset har omfattende undervisnings- og veiledningspraksis.  Han dokumenterer en solid og tydelig utvikling og endring. Hans rolle har endret seg fra formidler til en facilitator for studenters læring. Nesset gir en interessant beskrivelse av sin egen pedagogiske utvikling og viser god evne til å utnytte nye typer ressurser. Ut over undervisning og veiledning har Nesset gjort en imponerende innsats i utvikling av læremidler basert på teorier om studenters læring. Nesset har som professor i russisk hatt mange lederoppgaver og blir benyttet som ekspert for fagområdet russisk i mange ulike sammenhenger.

Lenke til Tore Nesset sin mappe