Dosent Siw Skrøvset, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, HSL- fakultetet

Skrøvset har gjennom mange år arbeidet med å utvikle undervisning og dokumenterer en imponerende mengde prosjekter hun har vært involvert i. Utviklingen av hennes pedagogiske virksomhet over tid dokumenteres blant annet gjennom etablering og utvikling av rektorutdanningen. Skrøvset er aktiv i nettverk, og hun formidler egen kompetanse og resultater gjennom artikler og ulike typer presentasjoner. Skrøvset utmerker seg som ledende i å bygge samarbeidskulturer rundt undervisning. I de siste årene fremstår Skrøvset i særlig grad som pedagogisk leder, både lokalt og nasjonalt, nå sist for ProTed, Senter for fremragende utdanning.

Lenke til Siw Skrøvset sin mappe