Professor Lena Bendiksen, Det juridiske fakultet

Bendiksen har mange års erfaring fra både undervisning/veiledning og som leder av utdanning på sitt fakultet. Hennes pedagogiske virksomhet har i tiltakende grad fokusert på utvikling av nye, herunder digitale kurs og undervisningsopplegg, samt initiativ til ledelse og gjennomføring av større utviklingsarbeid. Bendiksen har gjennom en forskningsmessig orientering delt erfaringer om undervisning i ulike publikasjoner som rapporter og bøker. Bendiksen viser et gjennomgående fokus på mål, middel, resultater og refleksjon. Fyrtårnprosjektet Kompetanse og læringsutbytte ser ut til å være et eksempel på et slikt helhetlig grep.

Lenke til Lena Bendiksen sin mappe