Laura Janda

Professor, Institutt for språk og kultur, HSL-fakultetet