Førsteamanuensis Jørn Hansen, Institutt for kjemi, NT-fakultetet

Hansen har som forholdsvis fersk førsteamanuensis undervist og veiledet på alle nivåer fra bachelor til ph.d. og er tungt engasjert i utvikling av undervisning og læring i kjemi. Hansen utvikler sin kompetanse kontinuerlig gjennom deltakelse i kurs og workshops og er aktiv i å formidle og dele sin kompetanse. Egen utvikling har generert en parallell utvikling av undervisningen i kurs. Hansen har et stort og oppdatert overblikk når det gjelder pedagogisk/didaktisk faglitteratur og dokumenterer pedagogisk ledelse gjennom en spennende utviklingsreise som inkluderer studenter. Hans pedagogiske mappe utgjør nærmest en eksemplarisk illustrasjon av hva Scholarship of Teaching and Learning (SoTL) bør være: en støtte for fornyelse og utvikling av undervisningsaktiviteter, veiledning og vurdering.

Lenke til Jørn Hansen sin mappe