Professor Jahn Petter Johnsen, Norges fiskerihøgskole, BFE-fakultetet

Johnsen har lang undervisningserfaring på alle nivåer som inkluderer omfattende internasjonal erfaring. Hans innsats for utvikling av undervisning og utdanning bygger i stor grad på samarbeid med kolleger både på egen institusjon og internasjonalt. Han er en dyktig og engasjert pedagogisk leder både i undervisning, veiledning og som mentor for sine kolleger. Johnsen er en nøkkelperson i overgang fra tradisjonelle etablerte undervisningsmetoder til teambaserte og studentaktive metoder og har en vesentlig rolle i internasjonale programmer.

Lenke til Jahn Petter Johnsen sin mappe