Dosent Hilde Synnøve Blix, Musikkonservatoriet, Det kunstfaglige fakultet

Blix har omfattende erfaring fra undervisning i høyere utdanning, de siste årene også undervisning/veiledning på master- og ph.d.- nivå. Hun viser et høyt vitenskapelig nivå på sin didaktiske virksomhet og dokumenterer et bredt undervisningsrepertoar, med vekt på utfordringer og muligheter i konservatorieutdanning. Blix’ innsats som pedagogisk leder viser seg på flere måter, i utvikling av studieprogram og ikke minst i strategisk arbeid for utvikling av utdanning i kunstfagene. Blix har på sitt fakultet en ledende rolle i evaluering, utvikling av studieprogram og i særlig grad for utdanning, veiledning av ph.d.-studenter på fakultetet og som leder av kunstpedagogisk forskningsgruppe.

Lenke til Hilde Synnøve Blix sin mappe