Professor Frode Svartdal, Institutt for psykologi, Det helsevitenskapelige fakultet

Svartdal har lang og variert undervisningserfaring på alle nivåer og fra flere institusjoner. Han har vært med på å bygge opp psykologi som studietilbud ved UiT fra 1983 og frem til i dag, og han forener et bredt repertoar med systemisk virksomme tiltak for å utvikle studenters læring. Svartdal har utarbeidet en lang rekke lærebøker og annet undervisningsmateriell, i stor grad gjennom samarbeid med kolleger. Gjennom egen undervisning og mange ulike initiativ, bidrar Svartdal på en svært konstruktiv måte til kunnskapsutvikling om studenters læring og gjennom det en retning for pedagogisk utviklingsarbeid. Hans arbeid har betydning både på eget institutt, i en videre UiT-sammenheng og nasjonalt.

Lenke til Frode Svartdal sin mappe