Oversikt over kurs og seminar som tilbys av Result.

Disse vil du også finne på Tavla.

Program for pedagogisk basiskompetanse 2019-2020


Påmeldingsfrist: 24 april 2019
Ansvarlig for kurs:
Ragnhild Sandvoll
Mer info om programmet: Les her


Er du ansatt på kvalifiseringsvilkår? Har du lyst til å utvikle deg som underviser? Program for pedagogisk basiskompetanse er en rekke med kurs og seminarer der du:

 • Lærer om undervisning og læring i høyere utdanning
 • Arbeider med å utvikle din egen undervisning gjennom blant annet kollegaveiledning og et utviklingsprosjekt
 • Diskuterer utdanning med kolleger fra andre fakulteter
 • Utvikler din egen pedagogiske mappe

Nytilsatte på kvalifiseringsvilkår er pålagt å gjennomføre programmet innen tre år etter ansettelse. Andre ansatte kan også delta på programmet ved ledig kapasitet.

Undervisningsperiode studieåret 2019 – 2020:

17 og 18 september : Kurs “Å undervise i høyere utdanning”
23 og 24 oktober : Kurs “Studentenes læring”
4 desember : Seminar “Pedagogisk grunnsyn, peer review på teksten”
21 januar : Kurs “Profesjonelt ansvar”
25 februar : Seminar “Pedagogisk mappe, peer review”
1 april   : Avslutningsseminar

 

Kurs i forskningsveiledning

NB! Oppstart 8 oktober 2019


Påmeldingsfrist: 24 april 2019
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Trine Fossland
Detaljert kursbeskrivelse:
Les her


Veileder du ph.d-student? Vil du ta kurs hvor du får praktisk trening og teoretisk innsikt i forskningsveiledning?

I kurset legges det opp til en prosessorientert arbeidsform ut fra deltakernes behov. Etter kurset skal deltakerne ha fått grunnleggende kunnskap, ferdigheter og kompetanse om forskningsveiledning innenfor følgende hovedområder:

 1. Formelle rammer rundt ph.d.-veiledning
 2. Teori, forsknings- og erfaringsbasert kunnskap om forskningsveiledning
 3. Ulike faser og verdifulle praksiser i veiledningsforløpet
 4. Relasjoner, kommunikasjon og konflikthåndtering i forskningsveiledning
 5. Kultur, studentdiversitet og kollektiver i forskningsveiledningen

Kurset tilbys faglige ansatte som er hoved- og/eller biveiledere ved UiT.

 

Course for Phd fellows – teaching in higher education

NB! This course will not be given spring 2019 semester


Application date: 
Max # participators: 20
Contact person:

Registration and more info: 


The course Teaching and learning in higher education is aimed at PhD fellows who want to improve their teaching skills. The course gives you fundamental skills in teaching, enabling you to:

 • plan and conduct different teaching activities
 • develop your own teaching skills
 • discuss teaching and learning based on relevant theories and research
 • start documenting your teaching competence

Who can apply? Research fellows at the UiT with teaching activities

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater

NB! Det er usikkert når neste kurs vil bli avholdt


Påmeldingsfrist: 
Max antall deltakere:
Ansvarlig for kurs:

Påmelding og mer info: 


Generell informasjon om kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.

Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse

NB! Det er usikkert når neste kurs vil bli avholdt


Påmeldingsfrist: 
Max antall deltakere:
Ansvarlig for seminarrekken:

Påmelding og utfyllede info:


Er du ansatt med minimum 5 års undervisningserfaring fra høyere utdanning? Trenger du hjelp til å dokumentere din pedagogosk kompetanse? Arbeidsseminarene om pedagogisk mappe gir deg en mulighet til å

 • få innsikt i hva en pedagogisk mappe er
 • starte arbeidet med å etablere og utvikle egen pedagogiske mappe og få tilbakemeldinger på dette arbeidet
 • få kunnskap om å utvikle en digital pedagogisk mappe

NB! Seminarrekken gir ikke  en generell pedagogisk sertifisering, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster.