Oversikt over kurs og seminar som tilbys av Result.

Disse vil du også finne på Tavla.

Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse


Påmeldingsfrist: 15. august 2018
Max antall deltakere: 12
Ansvarlig for seminarrekken:
Dosent Marit Allern
Påmelding og utfyllede info:
Tavla (krever innlogging)


Er du ansatt med minimum 5 års undervisningserfaring fra høyere utdanning? Trenger du hjelp til å dokumentere din pedagogosk kompetanse? Arbeidsseminarene om pedagogisk mappe gir deg en mulighet til å

 • få innsikt i hva en pedagogisk mappe er
 • starte arbeidet med å etablere og utvikle egen pedagogiske mappe og få tilbakemeldinger på dette arbeidet
 • få kunnskap om å utvikle en digital pedagogisk mappe

NB! Seminarrekken gir ikke  en generell pedagogisk sertifisering, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster.

Seminardager:

 • 18 september 2018 kl 09:15 – 15:30
 • 18 oktober 2018 kl 09:15 – 15:30
 • 21 november 2018 kl 09:15 – 15:30

Program for pedagogisk basiskompetanse 2018-2019


Påmeldingsfrist: 20. april 2018
Max antall deltakere: 25
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Jens Breivik
Påmelding og mer info: Tavla


Er du ansatt på kvalifiseringsvilkår? Har du lyst til å utvikle deg som underviser? Program for pedagogisk basiskompetanse er et kurs- og seminarprogram der du:

 • Lærer om undervisning og læring i høyere utdanning
 • Arbeider med å utvikle din egen undervisning gjennom blant annet kollegaveiledning og et utviklingsprosjekt
 • Diskuterer utdanning med kolleger fra andre fakulteter
 • Utvikler din egen pedagogiske mappe

Nytilsatte på kvalifiseringsvilkår er pålagt å gjennomføre programmet innen tre år etter ansettelse. Andre ansatte kan også delta på programmet ved kapasitet.

Kursdager:

 • 18.-19. september 2018
 • 2. oktober 2018
 • 31.oktober-1. november 2018

Se ellers generell informasjon om programmet.

Course for Phd fellows – teaching in higher education


Application date: 15. Desember 2017
Max # participators: 20
Contact person:
Jens Breivik
Registration and more info: Tavla


The course Teaching and learning in higher education is aimed at PhD fellows who want to improve their teaching skills. The course gives you fundamental skills in teaching, enabling you to:

 • plan and conduct different teaching activities
 • develop your own teaching skills
 • discuss teaching and learning based on relevant theories and research
 • start documenting your teaching competence

Who can apply? Research fellows at the UiT with teaching activities during spring semester 2018

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater


Påmeldingsfrist: 14. september 2017
Max antall deltakere: 20
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Jens Breivik
Påmelding og mer info: Tavla


Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater vil bli avholdt høsten 2017 på norsk (på engelsk våren 2018). Kurset har en ramme på 2 + 2 dager fulle dager.

Generell informasjon om kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.

Kurs i forskningsveiledning


Påmeldingsfrist: 1. september 2017
Max antall deltakere: 25
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Trine Fossland
Påmelding og mer info:
Tavla


Kurset gir teoretisk og praktisk trening i forskningsveiledning.

Hensikten er å øke deltakernes bevissthet på forskningsveiledning som prosess, med vekt på egen rolle som veileder, ph.d.-studentens rolle og samspillet mellom involverte parter.

Målgruppe er faglige ansatte som veileder ph.d-studenter. Kurset vil bli avholdt 16. – 17. oktober 2017 og 25. – 26. januar 2018. Påmeldingsfrist er 1. september.