Oversikt over kurs og seminar som tilbys av Result.

Disse vil du også finne på Tavla.

Program for pedagogisk basiskompetanse 2019-2020


Påmeldingsfrist: 22. april 2019
Max antall deltakere: 25
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Ragnhild Sandvoll
Påmelding og mer info: Tavla


Er du ansatt på kvalifiseringsvilkår? Har du lyst til å utvikle deg som underviser? Program for pedagogisk basiskompetanse er et kurs- og seminarprogram der du:

 • Lærer om undervisning og læring i høyere utdanning
 • Arbeider med å utvikle din egen undervisning gjennom blant annet kollegaveiledning og et utviklingsprosjekt
 • Diskuterer utdanning med kolleger fra andre fakulteter
 • Utvikler din egen pedagogiske mappe

Nytilsatte på kvalifiseringsvilkår er pålagt å gjennomføre programmet innen tre år etter ansettelse. Andre ansatte kan også delta på programmet ved kapasitet.

Oppstart september 2019

Se ellers generell informasjon om programmet.

Course for Phd fellows – teaching in higher education

NB! Result plans to give this course during spring 2019


Application date: coming soon
Max # participators: 20
Contact person:
Jens Breivik
Registration and more info: Tavla


The course Teaching and learning in higher education is aimed at PhD fellows who want to improve their teaching skills. The course gives you fundamental skills in teaching, enabling you to:

 • plan and conduct different teaching activities
 • develop your own teaching skills
 • discuss teaching and learning based on relevant theories and research
 • start documenting your teaching competence

Who can apply? Research fellows at the UiT with teaching activities

Kurs i forskningsveiledning

NB! Nytt kurs vil bli annonsert VÅR 2019 med oppstart HØST 2019


Påmeldingsfrist: 1. september 2018
Max antall deltakere: 120
Ansvarlig for kurs:
Førsteamanuensis Trine Fossland
Påmelding og mer info:
Tavla


Kurset gir teoretisk og praktisk trening i forskningsveiledning.

Hensikten er å øke deltakernes bevissthet på forskningsveiledning som prosess, med vekt på egen rolle som veileder, ph.d.-studentens rolle og samspillet mellom involverte parter.

Målgruppe er faglige ansatte som veileder ph.d-studenter (bi- og hovedveilederer). Kurset er tilpasset både ferske og erfarne veiledere ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Kurs i universitetspedagogikk for stipendiater

NB! Kurset vil ikke bli avholdt høsten 2018


Påmeldingsfrist: 
Max antall deltakere:
Ansvarlig for kurs:

Påmelding og mer info: Tavla


Generell informasjon om kurs i universitetspedagogikk for stipendiater.

Pedagogisk mappe – arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse


Påmeldingsfrist: 15. august 2018
Max antall deltakere: 12
Ansvarlig for seminarrekken:
Dosent Marit Allern
Påmelding og utfyllede info:
Tavla (krever innlogging)


Er du ansatt med minimum 5 års undervisningserfaring fra høyere utdanning? Trenger du hjelp til å dokumentere din pedagogosk kompetanse? Arbeidsseminarene om pedagogisk mappe gir deg en mulighet til å

 • få innsikt i hva en pedagogisk mappe er
 • starte arbeidet med å etablere og utvikle egen pedagogiske mappe og få tilbakemeldinger på dette arbeidet
 • få kunnskap om å utvikle en digital pedagogisk mappe

NB! Seminarrekken gir ikke  en generell pedagogisk sertifisering, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster.

Seminardager:

 • 18 september 2018 kl 09:15 – 15:30
 • 18 oktober 2018 kl 09:15 – 15:30
 • 21 november 2018 kl 09:15 – 15:30