About the Teaching Portfolio

A teaching portfolio is a systematic documentation of an individual teacher’s professional development and achieved competencies. The documentation focuses on what you have done, how you have carried out your teaching tasks, the rationale behind your teaching practice, and the results you have achieved. The teaching portfolio is comparable to an academics list of publications and the documentation of research thorough publication. As such, the portfolio should always be kept up-to-date..

What is the purpose of a teaching portfolio?

A teaching portfolio is a tool for developing and documenting pedagogical competence and its purpose is twofold:

 1. To be a tool for the development of own competence regarding teaching and learning
 2. To be a tool for the documentation of own pedagogical competence

A portfolio’s contents will vary based on the individual’s level of experience of teaching in higher education. An experienced teacher’s portfolio will normally be more extensive than that of an teacher with less experience. A job candidate without any experience of teaching in higher education will normally not be able to develop a teaching portfolio, and would be offered a probationary position. If you are on probation, you are required to complete the Programme for Basic Pedagogical Competence.

A teaching portfolio should include:

Introduction: An outline or overview guiding the reader through the portfolio

Teaching history: Overview of your teaching practice.

Your pedagogical perspective: Focus on reflection on your personal view on knowledge and learning, linking this to pedagogical theories relevant to own teaching practice.

Evaluation of teaching:

 • Peer supervision: Document the planning, execution, and assessment of own teaching (a form that may be used as a guide may be downloaded in Word format or PDF format)
 • Different forms of student evaluation of own teaching should also be included in the portfolio. Do not attach the survey responses from each individual student, just one or two to illustrate the responses. In the portfolio, you should also describe how you have worked with student evaluation (e.g. types of evaluation), and any implications these evaluations have had for your teaching.

Documentation: Any available documentation that offers proof of your competence of teaching in higher education should be included. This may include course or degree certificates and other relevant sources. An example here could be student evaluation forms (as mentioned in the previous point).

Result have developed a series of videos with support and information on how to go about developing a teaching portfolio. You find these to the left on this page (in Norwegian only. Subtitles are planned).

Klikk på bilde for å se video

Guidelines and regulations (Nor)
Examples of Teaching Portfolios at UiT (Nor)
Eksempler på ulike typer pedagogiske mapper:

 1. Pedagogisk mappe når søker status som merittert underviser
 2. Pedagogisk mappe godkjent i Program for pedagogisk basiskompetanse. En pedagogisk mappe er ferskvare og eksempelmappene kan være endret siden de ble levert inn og godkjent:

  Flere eksempler

Frequently Asked Questions

For applicants: All academic employees at UiT are required to have a minimum of pedagogical qualifications (equivalent to basic pedagogical competence). The criteria are the same...

Teaching Portfolio: why and to what purpose?

Portfolio assessment is the internationally most widely accepted way of documenting pedagogical competence. In 2008 UiT passed a resolution to adopt teaching portfolios as the basis for approval of teaching qualifications (pedagogical competence).

 

SØKE STILLING VED UIT

Som søker til undervisnings- og forskerstillinger skal du i din søknad dokumentere din undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Les mer

SØKE OM OPPRYKK

Dokumentasjon av undervisningskompetanse gjennom pedagogisk mappe. Les mer

TILSATT PÅ KVALIFISERINGSVILKÅR

Ved ansattelse vurderes din undervisningskompetanse gjennom din pedagogiske mappe. På bakgrunn av denne vurderingen får mange nyansatte krav om å opparbeide seg pedagogisk basiskompetanse i løpet av 3 år. Les mer

KVALIFISERING TIL MERITTERT STATUS

Faglig ansatte kan nå søke om status som merittert underviser, og søker må da levere en pedagogisk mappe. Les mer

How to develop a Teaching Portfolio?

A teaching portfolio may be compared to an academics list of publications and the documentation of research thorough publication. Accordingly, a teaching portfolio is ‘fresh produce’ and should be kept up-to-date. Developing your teaching portfolio in a digital format is an advantage, as this allows you to dynamically and quickly revise and update your material. It also enables you to cross-reference and add video clips and other digital formats. We strongly advise you start early with gathering relevant content for your portfolio. A brief summary of the process of developing a teaching portfolio:

Collection:Keep a systematic record of your activities, providing examples of your particular areas of interest/focus. This may include collecting documentation, texts, developing your teaching CV, teaching plans, projects, peer supervision, student feedback, etc.

Reflection: Reflecting over the content, process, and premises of your own teaching practice and view on learning.

Selection: Select material relevant for the particular purpose of the portfolio.

UiT tilbyr ulik type støtte for utvikling av pedagogisk mappe for:

Søkere til undervisnings- og forskerstillinger

Som søker til undervisnings- og forskerstillinger skal du i søknaden dokumentere din undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe (dette gjelder også for interne søkere ved UiT). Det vises til punkt 4.5 i Utfyllende bestemmelser for tilsetting og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved UiT. En erfaren underviser vil normalt ha en pedagogisk mappe med omfang på 15–20 sider. Er du helt uerfaren vil  den pedagogiske mappen ha et begrenset omfang. Den pedagogiske mappens innhold vurderes med vekt på følgende forhold:

 • søkerens arbeid med studenter
 • søkerens beskrivelser av og refleksjon over egen undervisning
 • søkerens bidrag til pedagogisk utvikling i eget miljø

Som informasjon og støtte for de som skal utvikle en pedagogisk mappe, har Result laget videoer som omhandler pedagogisk mappe. Videoene vil du finne øverst til høyre på denne siden.

Søkere om opprykk

I din søknad om opprykk skal du dokumentere din undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Først må du sette deg godt inn i utfyllende bestemmelsene for opprykk; punkt 4.5. Du har tre muligheter til å utvikle en pedagogisk mappe:

 1. Gjøre det selv med støtte av web ressurser og gode kollegaer:
  • Som informasjon og støtte for de som skal utvikle en pedagogisk mappe, har Result laget videoer som omhandler pedagogisk mappe. Videoene vil du finne øverst til høyre på denne siden.
  • Eksempler på pedagogiske mapper
  • Hjelp og støtte av kollegaer som har utviklet en pedagogisk mappe
 2. Seminar om pedagogisk mapper – eller arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk kompetanse: Som støtte for å dokumentere undervisningskompetanse for ansatte som har minst fem år erfaring med undervisning i høyere utdanning, og som er innstilt på å legge ned en betydelig egeninnsats, er det etablert et arbeidsseminar for å dokumentere pedagogisk basiskompetanse. Seminaret består av 4 seminardager, der tiden brukes til å jobbe med hvordan etablere og utvikle en pedagogisk mappe. Dette vil imidlertid ikke gi en generell pedagogisk sertifisering, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster. Informasjon om seminarrekken for pedagogiske mapper finner du under kurstilbud.
 3. Program for pedagogisk basiskompetanse: Programmet går over ett år, lyses ut om våren med oppstart på høsten. De som er ansatt på kvalifiseringsvilkår har fortrinnsrett til programmet, men normalt bruker vi også å kunne tilby plasser til noen fast ansatte.

Tilsatte på kvalifiseringsvilkår

Det er utarbeidet kriterier for pedagogisk basiskompetanse, som forøvrig skal dokumenteres i en pedagogisk mappe. For å tilegne deg denne basiskompetansen må du søke opptak på Program for pedagogisk basiskompetanse. Programmet går over 2 semester, og består av kurs, seminar og veiledning der fokuset rettes mot nettopp utvikling av deltakernes pedagogisk basiskompetanse. Den enkelte deltaker gis også faglig støtte og bistand i arbeidet med å utvikle den pedagogiske mappen.

Søkere til merittert underviser

Faglig ansatte kan nå søke om status som merittert underviser, og søker må da levere en pedagogisk mappe. Som støtte for å etablere og utvikle en pedagogisk mappe er det etablert et arbeidsseminar for ansatte som har minst fem års erfaring med undervisning i høyere utdanning, og som er innstilt på å legge ned en betydelig egeninnsats. Seminaret består av 4 seminardager, der tiden brukes til å jobbe med hvordan etablere og utvikle en pedagogisk mappe. Dette vil imidlertid ikke gi en generell pedagogisk sertifisering, men vil være et redskap for å dokumentere kompetansen i ulike kontekster. Informasjon om seminarrekken for pedagogiske mapper finner du under kurstilbud.  Det er også laget videoer som omhandler pedagogisk mappe. Videoene vil du finne øverst til høyre på denne siden.