Faglige ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. Ordningen omfatter de fem stillingskategoriene: Universitetslektor, førsteamanuensis, professor, førstelektor og dosent. Kriteriene for merittering er felles for de fem stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse, meritter og nivå til den stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og innovasjon i utdanningen(e). Kriteriene er lagt ved som eget vedlegg.

Oppstart av prosjektet Pedagogisk merittering, som ble vedtatt av universitetsstyret i juni 2016 har en varighet på fem år. Result har sekretariatsansvar for prosjektet med dosent Marit Allern som prosjektleder. Den som tilkjennes status som merittert underviser vil få tre ekstra lønnstrinn og 30.000 kroner som en engangssum til lokal enhet.

Les hele utlysningsteksten på Tavla

Vedlegg

Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk ved UIT

Kriterier for merittert underviser ved UIT