Ofte stilte spørsmål (FAQ)

For søkere til stilling ved UIT:

Stiller UiT krav til pedagogisk kompetanse ved ansettelse?
UiT stiller krav om undervisningskompetanse (pedagogisk basiskompetanse) til alle faglig ansatte. Kriteriene for undervisningskompetanse er de samme for alle faglige stillinger.
Hvordan dokumenterer jeg min undervisningskompetanse?
Din undervisningskompetanse skal ved UiT dokumenteres i en pedagogisk mappe. Mappevurdering er mye brukt måte å dokumentere pedagogisk kompetanse på internasjonalt. Ved UiT ble det i 2008 vedtatt å innføre pedagogiske mapper som grunnlag for godkjenning av pedagogiske kvalifikasjoner (pedagogisk basiskompetanse) ved tilsettinger i undervisnings- og forskerstillinger.
Hva er kriteriene for pedagogisk basiskompetanse?
Kriteriene for pedagogisk basiskompetanse finner under punkt 4.5 i Utfyllende bestemmelser for ansettelser og opprykk ved UiT. UiT krever at alle søkere til faglige stillinger og de som skal søke opprykk, skal i sin søknad dokumentere sin undervisningskompetanse ved å legge ved en pedagogisk mappe. Godkjenner opprykkskomiteen eller ansettelseskomiteen mappen din, har du tilfredsstilt kravene til pedagogisk basiskompetanse.
Hva om jeg blir ansatt men ikke tilfredsstiller kriteriene?
Søkere som ikke tilfredsstiller kravene til undervisningskompetanse, blir ansatt på kvalifiseringsvilkår. Det betyr at i løpet av kvalifiseringsperioden på tre år må du gjennomføre Program for pedagogisk basiskompetanse og utvikle og få godkjent din pedagogiske mappe.
Hvor kan jeg få hjelp og støtte for å utvikle min pedagogiske mappe?
For å få hjelp og støtte til å utvikle din pedagogiske mappe, se nettressurser som du finner her.

Det kan også være klokt å søke råd og veiledning i eget fagmiljø hos andre som har utviklet og fått godkjent sin pedagogiske mappe.

Dersom du har mer enn fem års undervisningserfaring kan du søke om plass på seminarrekken om pedagogiske mapper.

Ett siste råd er å gå sammen med andre som jobber med å utvikle sin pedagogiske mappe, for å hjelpe og støtte hverandre i denne prosessen.

Merittering:

Hvilke stillingskategorier omfattes av merittering-ordningen?
Den omfatter følgende stillingskategorier: Professor, førsteamanuensis, dosent, og førstelektor. Kriteriene for merittering er felles for alle stillingstypene. Alle søkere må tydelig knytte sin pedagogiske kompetanse og meritter til den stillingstypen de søker ut fra. Det gjelder både med hensyn til undervisning og bidrag til utvikling og innovasjon. I søknaden begrunnes merittert nivå ut fra oppgaver som ligger til stillingen og dokumentasjonen skjer ut fra dette.
Må jeg ha gjennomført pedagogisk kurs for å søke om status som merittert underviser?

Nei, du må ikke ha tatt spesielle pedagogisk kurs, men må utvikle en pedagogisk mappe. For dem som ikke har formell pedagogisk basiskompetanse for høyere utdanning, må dokumentasjonen tilfredsstille kravene som stilles til denne i Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Tromsø-Norges arktiske universitet (UiT) se pkt. 4.5

For mange vil deltakelse i ulike kurs være støtten de føler de trenger.

Kan jeg bruke den samme mappen jeg leverte i Program for pedagogisk basiskompetanse?
Pedagogisk kompetanse er ferskvare og du forventes å oppdatere og utvikle din mappe. Søkere skal dokumentere utvikling som underviser og utdanner, derfor bør den pedagogiske mappen være helt oppdatert. Kriteriene etterspør utvikling i forhold til undervisning og utdanning
Kan jeg bruke mappen jeg levert til eksamen i praktisk pedagogisk utdanning (PPU)?
Nei, denne utdanningen kvalifiserer deg for å undervise i skolen, trinn 8-13 og du skal her dokumentere pedagogisk kompetanse for høyere utdanning.
Hva kan være vedlegg i en pedagogisk mappe?
Vedlegg kan for eksempel være:

  • En eller flere rapporter om evaluering av undervisning. I hovedteksten vil du skrive om denne rapporten, ville lærdommer du/dere kunne trekke av den, hvilke konsekvenser den har fått for videreutvikling av aktuelt emne, kurs osv. En slik rapport skal bare være vedlegg om du har skrevet om den i selve mappeteksten.
  • Konferansebidrag eller andre publikasjoner om undervisning og læring. I hovedteksten vil du skrive om det som gikk foran, et konkret prosjekt som ga materiale til en publisering.
  • Kursbevis
  • En pedagogisk CV
Når kan jeg søke om ....?

Søkere må ha minst fem års undervisningspraksis fra høyere utdanning. Søknadsfristen i 2019 er 1. mars.

Hva måles søkeren på?

Søker må dokumentere at han/hun har utviklet seg som underviser til et høyere nivå en basiskompetanse. Se også kap. 4.5 i Utfyllende bestemmelser for ansettelse og opprykk ved UiT. Kompetansen skal dokumenteres gjennom en pedagogisk mappe som vurderes ut fra følgende perspektiver

  • Søkerens arbeid med studenter
  • Søkerens beskrivelser av og refleksjon over egen undervisning

Søkerens bidrag til pedagogisk utvikling på aktuelt studieprogram og institutt

Om «Program for pedagogisk basiskompetanse»:

Omfang på program for pedagogsk basiskompetanse
Program for pedagogisk basiskompetanse strekker seg over to semester og har et omfang på anslagsvis 150 arbeidstimer.
Får jeg bevis på bestått program?
Alle deltakerne som får godkjent mappen får utstedt diplom. For å få godkjent mappen må du ha fullført alle kurs og gjennomført fordypningsprosjekt. Instituttet ditt får brev om at du har fått godkjent mappen.
Får jeg fradrag i undervisningsplikten for gjennomført program?
Det er opp til det enkelte fagmiljø å bestemme hvorvidt og eventuelt hvor mye redusert undervisningsplikt du får som deltaker på programmet. Dette må dermed tas opp med din nærmeste leder.
Kan mappen leveres som en fil eller utskrift?
Nei. Mappen må leveres digitalt som egen nettside.
Obligatoriske kurs – kan jeg være mye borte?
Alle kursdager er obligatoriske, det kreves oppmøte.
Fravær/ oppmøte: Hva om jeg eller barna blir syke?
Ta kontakt med oss, så finner vi en ordning.
Kan jeg delta via Skype?
Kursdagene krever fysisk tilstedeværelse. Seminarene er mulig å følge via Skype, men dette må avtales på forhånd med de aktuelle underviserne.
Får jeg dekket eventuelle reise- og oppholdskostnader?
Reise- og oppholdskostnader må dekkes av din egen arbeidsplass.
Hvilke språkkunnskaper kreves?
Forelesningene er på norsk, men diskusjonene på kursene foregår av og til på engelsk. Tekstene som du skriver i mappen, kan være på engelsk.
Hvor omfattende er et fordypningsprosjekt?
Prosjektet bør ha et omfang på ca. 20 timer.
Hvor avholdes kursdagene?
Hvis ikke annet er oppgitt, avholdes de i Breivika, i Forskningsparken og i Teorifagbyggene, Tromsø.
Blir det servert mat på kursene?
På heldagskursene vil det bli servert lunsj. Eventuelle matallergier må meldes inn på forhånd.