Merittering – utlysning 2020

Er du aktuell søker som merittert underviser?

Kurstilbud

Her finner du oversikt over kurs og seminar som tilbys av Result. Disse vil du også finne på uit.no/tavla.

s

Hjemmesider

Om universitetspedagogisk virksomhet er for tiden under rekonstruering. Vi beklager ulempene dette medfører! Ved behov for informasjon om kurs eller spørsmål kontakt postmottak@result.uit.no

Universitetspedagogisk faggruppe jobber for å fremme kvalitet i undervisning og læring ved UiT, i tråd med mandatet til Result. Hovedaktiviteten i faggruppen er å tilby kvalifiserende kurs for ansatte i undervisnings- og forskerstillinger som trenger pedagogisk kompetanse for høyere utdanning. Eksempler på slike kurs er: Program for pedagogisk basiskompetanse, seminarrekken for pedagogiske mapper, kurs i forskningsveiledning og kurs i universitetspedagogikk for stipendiater (Ph.d-kurs).

Det gis også veiledning til fakulteter, institutter og faggrupper når det gjelder utvikling av studiekvalitet. Slik veiledning kan handle om revisjon av program- og emneplaner og utvikling av undervisning og vurderingsformer. I et visst omfang utvikles ulike kurstilbud ut fra behov meldt inn fra fagmiljøene.

Faglig ansatte ved UiT kan nå søke om status som merittert underviser. Result har sekretariatsfunksjon for arbeidet med merittering.

Faggruppen forsker på undervisning og læring i høyere utdanning. Denne forskningen er et viktig fundament for Result sine aktiviteter.