Litteratur til selvstudium

Litteratur

I dette kapittelet har vi valgt noe litteratur om interaktive tavler. Vi har i støsrt mulig grad valgt litteratur med norske referanser. Vi har også forsøkt å finne relevant littertur som viser refleksjon omkring og erfaringer med tavler brukt i undervisninga. I lista under har har vi sortert lenkene ut fra omfang og dybde. De enkleste finnes først!

 

Sonja M. Mork: Interaktive tavler og læring

UCC: Interaktive tavler i undervisningen

Goethe Institut: Nothing but hype or a classroom revolution?

Senter for IKT i utdanningen: Board or bored – Interaktive tavler 2011

Tjalve Gj. Madsen: Pedagogisk bruk av digitale tavler – erfaringer og tid for ettertanke

Linda Normann Næss: Et skritt av gangen (masteroppgave)