SMART Board og eBeam

På UiT Norges arktiske universitet er det foreløpig installert begrenset antall interaktive tavler, hovedsakelig av typen SmartBoard og eBeam.

For begge typer tavle fungerer peke og skrivefunksjonalitet i de fleste program for PC og Mac. For utvidet bruk følger det med programvare med tavlefunksjonalitet, opptak og samhandling med mere.

 

Smart Board:

Kommer i ulike former. Tradisjonelt kommer den som inteaktiv tavle (whiteboard med projektor) men interaktiv skjerm blir nå mere vanlig. Aktiv whiteboard (Smart kapp Whiteboards) er også noe Smart satser på.

Med Smart Board følger det en del programvare, «Smart Notebook» er skrive/tavle programmet til Smart Board og det er det man hovedsakelig bruker.

Det finnes verktøy for å gjøre opptak og for interaktivitet med andre/eksterne enheter tilgjengelig.

http://home.smarttech.com  /  http://smartboard.no
Smart produkt inndeling:

modul6_Smart_products

 

eBeam:

eBeam er i hovedsak sensor som installeres på siden/over skriveflaten med penn og programvare. eBeam kan brukes med prosjektering på «whiteboard», på aktive skjermer eller annen skriveflate (Whiteboard Capture). Man kan enkelt installere eBeam i rom som allerede er satt opp med whitebord tavle og projektor eller annen skjerm.

«eBeam scrapbook» er skrive/tavle programmet som følger med. I scrapbook finnes det mulighet for å gjøre opptak og for interaktivitet, med andre/eksterne enheter.

http://www.e-beam.com

eBeam produkt inndeling:

modul6_sBeam_products
Det som er vanligste er å bruke medfølgende tavle/skrive program og PowerPoint med disse tavlene men når man tar de i bruk oppdager man mange flere områder. De fungerer godt i undervisningsrommet men også til fjernundervisning hvor man har behov for skrive/tavle funksjonalitet med mere.

SmartBoard kommer normalt som full løsning med skjerm/tavle med projektor, penn og programvare mens eBeam kan settes opp hvor det allerede finnes noe utstyr. Begge gode alternativer så man velger alternativ ut fra hvilke behov man har.