Eksempler på bruk av interaktive tavler

I dette kapitlet gir vi noen eksempler på bruk av interaktive tavler i undervsining. Det første eksempelet vårt kommer i form av en pdf-fil fra Norgesuniversitetet: Interaktive tavler.

I eksempelet under forteller universitetslektor Kjell Øystein Netland om sin undervisning med interaktive tavler ved NT-fakultetet:

Som Netland understreker i videoen kan presentasjonen med kommentarer lagres og deles med studentene etter undervisning.

På denne lenka vil du kunne se et eksempel på en slik kommentert og bearbeidet presentasjon.

I det neste eksempelet viser førstelektor Åshild Odden Miland hvordan hun bruker den interaktive tavla i undervisningen ved Institutt for medisinsk biologi.