Om arbeidet med kursmodulen

Velkommen til modulen om bruk av interaktive tavler i undervisning!

Alle uDig modulene er laget etter inspirasjon fra såkalte MOOC-kurs, og kjennetegnes i første rekke ved at deltakelsen i stor grad kan styres av den enkelte kursdeltaker etter behov og deltakermuligheter. Videre kjennetegnes de ved at det gjøres åpent tilgjengelig en rekke digitale læringsressurser – fra videoer til tradisjonelle vitenskapelige artikler. Denne kursmodulen har ingen oppskrift på hvordan du nyttigjør deg det fagstoffet som gjøres tilgjengelig.

Interaktiv tavleVårt håp er likevel at du som deltaker i praksis prøver ut bruk av interaktive tavler. Om du ikke selv har tilgang til tavle, ber vi deg ta kontakt med Result. I tillegg å beherske vanlig bruk av tavla, har vi forsøkt å innbe deg som deltaker til refleksjon omkring bruk av tavla i undervisning. Den pedagogisk refleksjonen er like viktig som den tekniske bruken av tavla. Selv om fagstoffet i første rekke er lagt opp som selvstudium, vet vi at samarbeid og erfaringsdeling med andre er en meget god måte å lære på.

Vi oppfordrer derfor til at en om mulig, går sammen med en eller flere kolleger om arbeidet. Vi legger også til at Result på oppdrag  gir kurs for store og små grupper av ansatte.