Avansert bruk av interaktive tavler

Teksten her kommer etterhvert.

Ref. Per Frank Hansen

Det fins en rekke mer avanserte applikasjoner til interaktive tavler. Noen fungerer bare på SMART Board, andre kun på EBeam. Derfor skal vi ikke gå så dypt inn i disse her, men henvise til eksterne resurser.

 

”Smart Response” til SMART Board.

Dette er ett relativt enkelt studentrespons-verktøy (en variasjon over ”klikkere”) som gir deg mulighet til å sette opp forskjellige typer oppgaver og spørreundersøkelser. Disse kan så benyttes direkte i auditoriet eller klasserommet, ved hjelp av studentenes egne bærbare enheter.

 

Kollaborative verktøy

Det fins også kollaborative verktøy som «Del budskapet!» (Shout it out!)
Hvis denne måten å undervise på ser interessant ut, kan du finne ut mer i en annen uDig-modul, ett åpent nettbaserte kurs i bruk av klikkere (responssystemer) i undervisning.  

Andre eksempler

Eksemplene nedenfor viser hva som er mulig med spesiell programvare kombinert med interaktive tavler. Her er de benyttet i sammenheng med fysikk-/ og helseundervisning.