Hva er underviserens rolle?

Denne videoen går inn på hvordan underviseren kan styrke studentenes bevissthet om sin egen læring, og gir eksempler på hvordan underviseren kan understøtte gode læringsstrategier hos studentene.   Litteratur og ressurser knyttet til temaet finner du på denne siden.