Hva sier forskningen?

I denne videoen definerer vi begrepet læringsstrategier, og forklarer hvordan dette begrepet forholder seg til beslektede ideer om tilnærminger til læring og til studieteknikker. Dette danner et grunnlag for de påfølgende videoene, hvor vi blant annet skal se på hvilke strategier studenter faktisk velger og hvilke strategier som vanligvis fungerer best.

I videoen under ser du intervjuer med UiT-studenter som beskriver hvordan de jobber med sine studier.

I denne videoen ser vi nærmere på hvilke læringsstrategier som gir best utbytte, og hvilke som ikke fungerer så bra. Vi antyder også noen mulige forklaringer på hvorfor noen strategier virker bedre enn andre.

Litteratur og ressurser knyttet til temaet finner du på denne siden.