Digitale verktøy

I dette kapittelet vises eksempler på digitale verktøy som kan understøtte læringsstrategier.   Kognitive strategier På et overflatenivå kan dette dreie seg om å huske/gjenkalle fakta; på et dypere nivå om å resonnere, analysere, oppsummere og generelt sett øve/trene.

  • StudyBlue er en populær app for selvtesting. Her har man muligheter for å lage blant annet flashcards og quizzer. Dette er teknikker som kan hjelpe studenten til å gjenkalle informasjon, og også gi en pekepinn på hva som må øves mer på.
  • Studentresponssystemer (ofte kalt «klikkere») kan brukes til å legge opp til selvtesting i undervisningen. I uDig modul 4 finner du informasjon om bakgrunn og anvendelsesområdet for denne typen teknologi.
  • Adobe Acrobat er tilgjengelig for alle studenter på campus og har en rekke nyttige annotasjonsfunksjoner.

I videoen under kan du se en demonstrasjon av hvordan man tar effektive notater med Adobe Reader.   Metakognitive strategier Dette dreier seg om overordnede prosesser, slik som organisering og planlegging av egen lærings-/studiesituasjon, oversikt over egen læringsprogresjon, evaluering av egen læring, og ikke minst regulering av egen læringsinnsats. Dette er altså sammensatte oppgaver som krever en innsats på flere områder. En type verktøy som kan være til hjelp med dette er digitale «notatbøker». Disse verktøyene lar studenten produsere og ta vare på notater (tekst, bilder, lydfiler, videoer, utklipp fra nettsider etc.) og organisere informasjonen etter eget hode, f.eks. gjennom å kategorisere og lenke materiale. Applikasjonene lar seg integrere over de fleste plattformer og operativsystemer. Det finnes en rekke ressurser tilgjengelig på nett som tar for seg hvordan disse verktøyene kan brukes.

  • Microsoft OneNote: Denne programvaren inngår i Microsoft Office, og er dermed tilgjengelig for alle studenter tilknyttet campus. Her finner du en introduksjonsvideo.
  • Evernote: Et annet populært alternativ som fritt kan lastes ned. Her finner du en introduksjonsvideo.

Sosiale strategier Samarbeid kan ha en positiv effekt på læring. Gjennom dialog med medstudenter kan studenter oppnå dypere og bredere forståelse av lærestoff enn hva de har mulighet til på egen hånd. Det finnes mange digitale verktøy som lar studenter samarbeide om læring.

  • Sosiale medier: Kanaler som Facebook, Twitter, blogger, wikier etc. kan gi studenter mulighet for å diskutere og dele informasjon. Det finnes mange forskjellige måter å anvende denne typen digital teknologi på i læring. Her finner du en kort og grei artikkel som tar for seg noen av mulighetene.
  • Google Docs: En annen teknikk er samskriving, der studenter jobber sammen i samme dokument. Her finner du Google Docs hjemmeside.
  • Digitale notatbøker: Verktøy som OneNote og Evernote har funksjoner som gjør det mulig å dele notater og planer med hverandre. Evernote har i tillegg en chat-funksjon.

Litteratur og ressurser knyttet til temaet finner du på denne siden.