Utforming og anvendelse av klikkerspørsmål

Oppfølging av klikkerspørsmål

I flere av videoene i denne modulen er vi inne på at oppfølgingen av klikkerspørsmål og -svar er en viktig betingelse for vellykket bruk av responssystemer. Oppfølgingen kan gjerne komme i form av en gruppediskusjon eller en lærerledet plenumsdiskusjon. Uansett om man bruker diskusjon eller ikke, så bør det som et minimum avklares hva som er rett respons (dersom spørsmålet har en fasit), hvorfor rett alternativ er rett og, ikke minst, hvorfor gale alternativ ikke er rett. Distribusjonen av svar kan hjelpe oss til å avgjøre hvilke alternativ som trenger grundigst behandling, men selv om få studenter har svart galt, så fortjener de få litt hjelp til å forstå hvorfor de har valgt feil. Oppfølging av spørsmål og responser i undervisningsøkta gir oss også innsikt i hvilke spørsmål og svaralternativer som fungerer og ikke. Det kan på sikt gi oss mulighet til å utvikle bedre og bedre spørsmål.