Responssystemer: Hva det er og hva forskningen sier

Meritterte klikkerbrukere deler sine erfaringer.

To dyktige undervisere som har hatt suksess med bruk av studentresponssystemer deler nyttige tips og kloke råd med oss.   Kjell Øystein Netland (Universitetslektor i Fysikk ved UiT) Netland har begynt å bruke «klikkere» i sin undervisning for å gjøre sine egne forelesninger mer dynamiske. Han deler i denne videoen sine erfaringer, og gir tips og råd dersom man vurderer å benytte mer studentaktive virkemidler i egne forelesningene.   Christine Lindstrøm (Førsteamanuensis ved HiOA) Lindstrøm forteller i denne videoen om egne erfaringer med studentresponssystemer og hvilke fordeler det gir i undervisningen. Blant annet fremhever Lindstrøm verdien av slike systemer ikke bare hjelper studentene, men også foreleseren selv i utviklingen av eget undervisningsmateriell. Hun poengterer også at spørsmålene er viktigere enn det tekniske, og man kan benytte slike systemer uten tekniske hjelpemidler. Likevel anbefaler hun ulike digitale studentresponssystemer til dette arbeidet.

Mer om Lindstrøm’s bruk av studentaktive læringsmetoder og «peer instruction» kan du se her.