Innledning modul 4

Hvordan få best utbytte av videoene i denne modulen?

Mye av lærestoffet i denne modulen kommer i form av videoforelesninger. Hvordan kan du som følger opplegget få mest mulig utbytte av dem? Her følger noen konkrete råd som vil øke sannsynligheten for at noe av det som formidles i videoene fester seg godt og kommer til nytte senere.

  • Se videoene i små doser over tid – og ikke mye på en gang i lange økter. Vi lærer bedre når vi sprer øktene ut i tid enn når vi klumper dem sammen.
  • Bruk et minutt eller to før du ser en video til å minne deg på hva læringsmålene med modulen er, og hva du selv håper å få ut av den.
  • Bruk pause/play og spole-slideren flittig! Stopp når du får behov for å notere eller fordøye et poeng, eller når du får behov for å gå tilbake fordi konsentrasjonen glapp et øyeblikk.
  • Ta gode notater. Notér stikkordsmessig ned viktige begreper eller poenger. Notér også ned dine egne spørsmål, reaksjoner eller kommentarer til videoene. En god måte å få gjort begge deler på er å føre doble notater (en variant av den såkalte Cornell-metoden): Del arket i to, før poenger, stikkord o.l. til venstre, og tilhørende spørsmål, kommentarer og reaksjoner til høyre.
  • Dersom vi foreslår et spørsmål til refleksjon i forbindelse med videoen, så bruk noen få minutter til å tenke litt igjennom videoen i lys av det.