Innledning modul 4

Hvordan er kurset organisert?

Kurset er organsiert som et åpent nettkurs. Alle læringsressurser som finnes i dette kursrommet er fritt tilgjengelige for alle interesserte. uDig er organisert slik at det i tillegg til de åpne læringsressurser er mulig å bestille skreddersydde workshops hos Result tilpasset behovene i de ulike fagmiljøene. For deltakere i workshops vil det også være mulighet for å få tildelt et kursbevis knyttet til innlevering av et refleksjonsnotat. Hjelp og støtte Selv om denne modulen i første omgang er ment som selvstudium, vil Result til enhver tid være tilgjengelig for hjelp og støtte.